SƠN KOVA

PHÂN PHỐI SƠN KOVA GIÁ GỐC TỪ NHÀ MÁY Sơn, vật liệu KOVA tự hào có thể mang đến thị trường Việt Nam những sản phẩm ngang tầm thậm chí vượt bậc hơn so với tầm Quốc Tế. Một công trình chất lượng, giá trị cao phụ thuộc bởi nhiều yếu tố môi trường, khí hậu, chất lượng bề mặt sàn, kỹ thuật và đặc biệt là sơn KOVA phục vụ và bảo vệ tuyệt đối Tính năng sơn kova mang lại +...