Sơn Epoxy KCC

Sơn Lót Chống Rỉ/Sơn Phủ Bồn Dầu EH2350

Sơn Lót Chống Rỉ/Sơn Phủ Bồn Dầu EH2350

 • Finish and Color : Grey, Red, etc.
 • Specific gravity: Approx. 1.50 for Mixture of Base and Curing agent.
 • Solids by volume: Approx. 80 % (Determined by ISO 3233)
 • Spreading rate (Theoretical): 5.0 ㎡/L in 160㎛ dry film thickness on a smooth surface.
 • Flash point : Base (EH2350PTA) : 26°C / 79°F (Closed cup) Curing Agent (EH2350PTB ) : 26°C / 79°F (Closed cup)
 • VOC: MAX. 240g/L (Determined by ISO 11890-1))
Sơn Lót Epoxy Cho Kim Loại Mạ Kẽm – KCC EP1760

Sơn Lót Epoxy Cho Kim Loại Mạ Kẽm – KCC EP1760

 • Finish and Color : Flat. Grey (1135), Ivory (3332)
 • Specific gravity: Approx. 1.50 for Mixture of Base and Curing agent.
 • Solids by volume: Approx. 65 % (Determined by ISO 3233)
 • Spreading rate (Theoretical): 6.5 ㎡/L in 100 ㎛ dry film thickness on a smooth surface.
 • Flash point : Base (EP1760 PTA) : 26 ℃/79 ℉ (Closed cup) Curing Agent (EP1760 PTB) : 26 ℃/79 ℉ (Closed cup)
 • VOC: Max. 360g/L(Determined by ISO11890-1)
Sơn Lót Chống Rỉ Epoxy KCC EP170 (QD)

Sơn Lót Chống Rỉ Epoxy KCC EP170 (QD)

 • Finish and Color : Flat. Red Brown (2263), Light Grey
 • Specific gravity: Approx. 1.30 for Mixture of Base and Curing agent
 • Solids by volume: Approx. 45 % (Determined by ISO 3233)
 • Spreading rate (Theoretical): 12.86 ㎡/L in 35 ㎛ dry film thickness on a smooth surface.
 • Flash point : Base (EP170QD PTA) : 15 ℃/59 ℉ (Closed cup) Curing Agent (EP170QD PTB) : 15 ℃/59 ℉ (Closed cup)
 • VOC: Max. 490g/L(Determined by ISO11890-1)
Sơn Phủ Cho Hồ Nước Thải – KCC EH2351

Sơn Phủ Cho Hồ Nước Thải – KCC EH2351

 • Finish and Color : Grey, Red, etc.
 • Specific gravity: Approx. 1.50 for Mixture of Base and Curing agent.
 • Solids by volume: Approx. 72 % (Determined by ISO 3233)
 • Spreading rate (Theoretical): 4.5 ㎡/L in 160㎛ dry film thickness on a smooth surface.
 • Flash point : Base (EH2351-A) : 26°C / 79°F (Closed cup), Curing Agent (EH2351-B ) : 26°C / 79°F (Closed cup)
 • VOC: Max. 290g/L (Determined by ISO 11890-1)
Sơn Phủ Cho Hồ Nước Sinh Hoạt – KCC ET5775

Sơn Phủ Cho Hồ Nước Sinh Hoạt – KCC ET5775

 • Thương hiệu: KCC Paint (Hàn Quốc)
 • Nhãn hiệu: Sơn Hồ Nước Sinh Hoạt ET5775
 • Dung tích: 8,6L
 • Trọng lượng: 10.06Kg
Sơn Lót Cho Hồ Nước Sinh Hoạt EP1775

Sơn Lót Cho Hồ Nước Sinh Hoạt EP1775

 • Thương hiệu: KCC Paint (Hàn Quốc)
 • Nhãn hiệu: Sơn Hồ Nước Sinh Hoạt EP17750
 • Dung tích: 8,2L
 • Trọng lượng: 10.03Kg
Sơn Epoxy KCC Hệ Lăn 3 Lớp ET5660

Sơn Epoxy KCC Hệ Lăn 3 Lớp ET5660

 • Thương hiệu: KCC Paint (Hàn Quốc)
 • Nhãn hiệu: Sơn phủ epoxy ET5660
 • Dung tích: 16L (2 thùng)
 • Độ phủ lý thuyết: 10 m²/ L (dày 50µm)
Sơn Sàn Epoxy KCCTự San Phẳng Unipoxy Lining

Sơn Sàn Epoxy KCCTự San Phẳng Unipoxy Lining

 • Nhãn Hiệu: KCC
 • Chất Liệu: Trong Suốt
 • Kích Thước: 16 Lít
 • Màu Sắc: PTA : PTB = 12.5 L : 3.5 L
 • Sơn lót: Sơn Lót KCC
 • Tỷ trọng Kg/L: 1.4 – 1.5 kg/L