SƠN NỀN SƠN SÀN

CUNG CẤP SƠN EPOXY SƠN NỀN SƠN SÀN GIÁ RẺ CHẤT LƯỢNG.

#sơn nền sơn sàn epoxy

Công ty sơn epoxy Đông Bắc gửi đến Quý khách hàng các sản phẩm sơn nền sơn sàn đến từ các hãng sơn có tiếng trên thị trường như sau:

 

Tên sản phẩm EPISOL TILE PRIME
Công dụng Dùng làm sơn lót cho sàn,…
Giá 1,817,000VNĐ/Bộ
Đóng gói (15Kg)/Bộ
Định mức ≈1Kg/8.5m2(±0.3)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Không màu

 

Tên sản phẩm EPIFLOOR
Công dụng Dùng làm sơn phủ cho sàn,…
Giá 2,356,000VNĐ/Bộ
Đóng gói (20Kg)/Bộ
Định mức ≈1Kg/10m2(±0.3)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Bảng màu: xem

 

Tên sản phẩm EPIDECK 
Công dụng Sơn phủ cho sàn hệ tự phẳng.
Giá 3,033,000VNĐ/Bộ
Đóng gói (25Kg)/Bộ
Định mức ≈1Kg/1m2(±0.3)dày 1mm
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Bảng màu: xem

 

Tên sản phẩm NANPAO 711 (2 thành phần)
Công dụng Dùng làm sơn lót cho sàn,…
Giá 1,722,000VNĐ/Bộ
Đóng gói (18Lit/16Kg)/Bộ
Định mức ≈1.5Kg/10m2(±0.5)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Không màu
Tên sản phẩm NANPAO 926 (2 thành phần)
Công dụng Sơn phủ 2 lớp sau lớp lót 711.
Giá 2,361,000VNĐ/Bộ
Đóng gói (16Lit/19Kg)/Bộ
Định mức ≈2.5Kg/10m2(±0.3)(1 lớp)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Chọn màu theo bảng: xem
Tên sản phẩm NANPAO 932 (2 thành phần)
Công dụng Sơn phủ tự phẳng, k dung môi
Giá 2,433,000VNĐ/Bộ
Đóng gói (16Lit/21Kg)/Bộ
Định mức ≈1Kg/1m2(±0.2)(sơn dày 1mm)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Chọn màu theo bảng: xem
Tên sản phẩm FLOOR 161(2 thành phần)
Công dụng Sơn lót epoxy cho sàn nền.
Giá 2,477,000VNĐ/Bộ
Đóng gói (10Kg)/Bộ
Định mức ≈3,5Kg/10m2(±0.2)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Trong suốt
Tên sản phẩm FLOOR 261(2 thành phần)
Công dụng Sơn phủ epoxy tự phẳng.
Giá 2,630,000VNĐ/Bộ
Đóng gói (10Kg)/Bộ
Định mức ≈3,5Kg/10m2(±0.2)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Xanh lá, xám, kem
Tên sản phẩm FLOOR 2530W(2 thành phần)
Công dụng Sơn phủ epoxy hệ lăn.
Giá 2,389,000VNĐ/Bộ
Đóng gói (10Kg)/Bộ
Định mức ≈1,5Kg/10m2(±0.2)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Xanh lá nhạt, xám,
Tên sản phẩm ET5660 (2 thành phần)
Công dụng Làm sơn phủ cho sàn, hệ lăn.
Giá 2,190,000VNĐ/Bộ
Đóng gói 16Lit/Bộ (khoảng 21kg)
Định mức ≈1Lit/10m2(±0.5)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Bảng màu: xem
Tên sản phẩm EP118 (2 thành phần)
Công dụng Dùng làm sơn lót cho sàn,…
Giá 2,007,000VNĐ/Bộ
Đóng gói 16Lit/Bộ
Định mức ≈1Lit/5,6m2(±0.5)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Không màu
Tên sản phẩm UNIPOXY (2 thành phần)
Công dụng Làm sơn phủ, hệ tự phẳng.
Giá 2,620,000VNĐ/Bộ
Đóng gói 16Lit/Bộ (khoảng 24kg)
Định mức ≈1Lit/1m2(±0.5) dày 1mm
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Bảng màu: xem
Tên sản phẩm CITO PFIMER 09
Công dụng Sơn lót chống kiềm gốc dầu.
Giá 865,000VNĐ/Bộ(5Lit)
Đóng gói 5Lit-20Lit/Bộ
Định mức ≈1Kg/5.8m2(±0.2)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Màu trắng hoặc màu trong
Tên sản phẩm HISHIELD
Công dụng Sơn phủ chống rêu, bền với thời tiết.
Giá 410,000VNĐ/Bộ(5Lit)
Đóng gói 5Lit-17Lit/Bộ
Định mức ≈1Kg/5.8m2(±0.2)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Bảng màu: xem
Tên sản phẩm DIAMONDSEAL
Công dụng Dùng làm sơn lót cho sàn,…
Giá 2,100,000VNĐ/Bộ
Đóng gói (20Kg)/Bộ
Định mức ≈1Kg/5m2(±0.5)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Không màu
Tên sản phẩm DIAMONDCOAT
Công dụng Dùng làm sơn phủ cho sàn,…
Giá 2,780,000VNĐ/Bộ
Đóng gói (20Kg)/Bộ
Định mức ≈1Kg/2.5m2(±0.5)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Chọn màu
Tên sản phẩm 9400A (2 thành phần)
Công dụng Dùng làm sơn lót cho sàn,…
Giá 1,287,000VNĐ/Bộ
Đóng gói 5Lit/Bộ
Định mức ≈1Kg/8m2(±0.5)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Không màu
Tên sản phẩm 9300 (2 thành phần)
Công dụng Dùng làm sơn phủ cho sàn,…
Giá 1,440,000VNĐ/Bộ
Đóng gói (5Lit/7Kg)/Bộ
Định mức ≈1.Kg/10m2(±0.5)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Bảng màu: xem
Tên sản phẩm EXPLBT
Công dụng Sơn lót sàn bê tông
Giá 2,200,000VNĐ/Bộ
Đóng gói (17,5Lit)/Bộ
Định mức ≈1Kg/9m2(±0.3)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Trong suốt
Tên sản phẩm EXPC
Công dụng Sơn phủ màu thường
Giá 2,290,000VNĐ/Bộ
Đóng gói (17,5Lit)/Bộ
Định mức ≈1Kg/8.5m2(±0.3)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Chọn màu: xem
Tên sản phẩm KL-5 phủ sàn
Công dụng Sơn phủ sàn
Giá 850,000VNĐ/Bộ
Đóng gói 5Kg/Bộ
Định mức ≈1Kg/4m2(±0.1)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Bảng màu: xem
Tên sản phẩm K-109 trong nhà
Công dụng Sơn lót cho sàn chống kiềm.
Giá 750,000VNĐ/Bộ
Đóng gói 20Kg/Bộ
Định mức ≈1Kg/10m2(±0.1)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Trắng
Tên sản phẩm CD-40
Công dụng Sơn lót cho bê tông.
Giá 1,260,000VNĐ/Bộ
Đóng gói 5Kg/Bộ
Định mức ≈1Kg/6m2(±0.1)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Không màu
Tên sản phẩm CD-43
Công dụng Sơn phủ cho bê tông.
Giá 1,260,000VNĐ/Bộ
Đóng gói 5Kg/Bộ
Định mức ≈1Kg/6m2(±0.1)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Màu chuẩn: xem
Tên sản phẩm VG-18
Công dụng Sơn lót cho bê tông.
Giá 780,000VNĐ/Bộ
Đóng gói 5Kg/Bộ
Định mức ≈1Kg/6m2(±0.1)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Không màu
Tên sản phẩm VG-21
Công dụng Sơn phủ cho bê tông, thép.
Giá 820,000VNĐ/Bộ
Đóng gói 5Kg/Bộ
Định mức ≈1Kg/6m2(±0.1)
Thông số kỹ thuật Chi tiết thông số kỹ thuật: xem
Màu sắc Màu chuẩn

Dịch vụ thi công – tư vấn sơn epoxy chuyên nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÔNG BẮC

VPMB: Số 29, ngõ 6/15 đường Nguyễn Thời Trung, p Thạch Bàn, Q.long Biên , Tp Hà Nội
VPMN: 283/7 Linh Đông, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Hotline: 0909455288 – 0975450178 –
Tel: 0968 668 502 – Email: sonsandongbac@gmail.com

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Có thể bạn quan tâm